Marketinguitdaging en doel

De marketingactiviteiten van KWPN vonden vooral ad hoc en op basis van gevoel plaats. Er werd nauwelijks aandacht besteed aan beschikbare data en de analyses daarvan. Enerzijds moest er een duidelijk en werkbare marketingstrategie ontwikkeld worden, waarmee medewerkers van KWPN ook voldoende tools hebben om marketing – en salesactiviteit te structureren. Omdat klantprofielen essentieel zijn voor de gewenste informatie op maat is er een IT-briefing opgesteld om een geïntegreerd datamodel te ontwikkelen. Dit resulteerde in een portal, die genomineerd is voor beste corporate/marketingoplossing van het jaar.

Casestrategie

Allereerst zijn de huidige customer journeys geanalyseerd, zodat deze contactmomenten geoptimaliseerd konden worden. Verder is er een welkomstprogramma en retentieprogramma ontwikkeld, waarbij de informatie verschilt per doelgroep (content op maat). Om de behoeften en verwachtingen van deze doelgroepen te achterhalen, is een enquête verspreid onder de doelgroepen. Op basis van de uitkomsten van deze enquête en de huidige database werd en wordt verder sturing gegeven aan marketing – en salesactiviteiten.

Oplossing en resultaat

Een pragmatisch marketingplan, waarmee medewerkers in staat zijn om de marketing– en salesactiviteiten op structurele wijze eenvoudig in te richten. Daarnaast een functioneel ontwerp, waarin de benodigde koppeling tussen de website, het CMS en het dashboard wordt beschreven. De portal die hieruit is ontstaan is genomineerd voor beste marketing/corporate oplossing van 2017!

Meer weten?

Wilt u meer informatie over:

  • Het optimaliseren van customer journeys,
  • Het opstellen van een welkomstprogramma en retentieprogramma, of
  • Het koppelen van een website, een CMS en een dashboard
Ja, vertel me meer