Marketinguitdaging en doel

Op het moment dat het MT van SOWECO, waar Extend onderdeel van uitmaakt, haar meerjaren strategie presenteerde werd duidelijk dat SOWECO omgevormd diende te worden tot een brede sociale onderneming die nieuwe doelgroepen aanspreekt: mensen met afstand tot de arbeidsmarkt als ook het bedrijfsleven in Oost Nederland.

Om scherp te kunnen bepalen welke route SOWECO wilde bewandelen om een nieuwe positie in de markt te claimen, heeft Inextenzo in nauw overleg met SOWECO haar merkidentiteit aangescherpt. Met behulp van de Brand Persona is de ambitie, de belofte en een aantal kernwaarden tot stand gekomen. Hiermee is de basis gelegd voor een succesvolle samenwerking.

Eén van de vervolgopdrachten die hieruit voort kwam is het positioneren van Extend als onderscheidend merk in de markt. Extend had behoefte aan een effectieve marktbewerkingsaanpak, resulterend in een wervingscampagne en een goed ingerichte salesfunnel.

Casestrategie

Voor een succesvolle marktbewerking is focus een voorwaarde. Samen met Extend heeft Inextenzo op basis van de positionering, de dienstverlening en de doelstellingen de meest kansrijke doelgroepen bepaald, in kaart gebracht wie dit zijn, waar hun hulpvraag lag en hoe deze groepen het beste bereikt worden.

De huidige marktbewerking van Extend gaf onvoldoende richting, was niet cross mediaal, kende geen vertaling naar meetbare sales funnels en gaf geen inzicht in de conversie van prospect tot klant. Om de juiste inzichten te krijgen moest hier zo snel mogelijk verandering in komen. Allereerst is gekeken naar gerichte wervingsactiviteiten rondom de ‘traditionele’ diensten van Extend. Aanvullend daarop zijn nieuwe initiatieven ontwikkeld, gericht op het vergroten van omzet bij bestaande klanten.

Oplossing

In 2018 is een start gemaakt met het uitrollen van het marketingplan voor Extend. De diverse marketingtools zijn ingericht, de interne organisatie opgeleid, een communicatiekalender is opgesteld en wordt bijgehouden, maar ook zijn in gezamenlijkheid diverse campagnes uitgevoerd. Vanzelfsprekend zijn deze verschillende marketingactiviteiten doorgemeten om continue te kunnen verbeteren.

Voor de meest kansrijke doelgroepen hebben wij panklare campagne concepten uitgewerkt. Deze campagne concepten bevatten heldere doelstellingen, boodschap, cross-mediale middelenmix, call2action en vereiste opvolging.

Dankzij de inspanningen van het projectteam is het Extend gelukt beter vindbaar te worden bij haar specifieke doelgroep, is men in staat een hogere conversie te realiseren op de website en wordt maximale conversie uit ieder contact moment gehaald.

Meer weten

Wilt u meer informatie over:

  • Brand Persona’s
  • Het inzetten van customer journeys voor het werven en binden van jouw doelgroep(en)
  • Succesvolle marktbewerking

Testimonial

Extend richt zich op zowel werkgevers als potentiële werknemers. Het op juiste wijze aanspreken en activeren van deze uiteenlopende groepen, is best een uitdaging. Met het ontwerpen van  een nieuwe website, wilden we graag op efficiënte wijze gebruik maken van technieken om de communicatie, marketing en commercie te ondersteunen. Als oplossing zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan voor ontwerp en vormgeving van de website en hebben we samen met Inextenzo meerdere campagnes opgezet, gericht op werkgevers en werkzoekenden.  Door de deskundige, professionele en toegankelijke consultants van Inextenzo, hebben wij veel ervaring opgedaan met campagnes en beschikken wij inmiddels over de juiste tools die ons helpen in het dagelijks werk. Na ruim een jaar van intensieve samenwerking kan ik zeggen dat  wij zeer tevreden zijn over de werkzaamheden van Inextenzo. Een volgende keer zouden wij om die reden wederom voor Inextenzo kiezen!

Mariska Cubuk – van den Noort, Senior Consultant Extend MVO