Marketinguitdaging en doel

De Water Battle is een initiatief van Vitens en de Provincie Fryslân. Met de Water Battle wordt onderzocht of de intrinsieke motivatie van kinderen en ouders beïnvloed kan worden door innovatieve middelen zoals een serious game. Dit experiment wordt uitgevoerd in Leeuwarden, waar de Innovation Playground van Vitens gesitueerd is. Voor het experiment is het dus van belang dat de deelnemers uit Leeuwarden komen. De uitdaging van de Water Battle lag in de specifieke doelgroep, namelijk kinderen tussen de 9 en 12 jaar oud en de daarbij komende inzet en betrokkenheid van de ouders.

Casestrategie

Inextenzo heeft voorgesteld om basisscholen te benaderen als partner voor de Water Battle. Door de basisscholen in te zetten worden de ouders via een warme relatie benaderd voor deelname aan de Water Battle. Deze benadering via een warme relatie heeft tot gevolg dat er meer vertrouwen is, omdat een school normaliter wordt gezien als betrouwbaar. Daarbij hebben de scholen als partner direct toegang tot de doelgroep van de Water Battle, namelijk kinderen tussen de 9 en 12 jaar en diens ouders.

De communicatie richting de ouders is compleet door Inextenzo ingericht in nauwe samenwerking met ons e-mail marketing partner, Spotler. De scholen kregen kant en klare brieven aangeleverd die ze aan de ouders van groep 7 en 8 konden uitreiken. De ouders konden zich vervolgens via een online inschrijfformulier inschrijven voor de Water Battle. In ruil voor commitment zijn de scholen voorzien van de Water Battle Box met enkele water-lessen, zodat ook de leraar in de klas een leuke toevoeging kon bieden tijdens de start van de Water Battle.

Oplossing en resultaat

In de inschrijftijd van twee maanden heeft Inextenzo door de inzet van warme werving via de scholen een conversiepercentage van meer dan 35% weten te realiseren. Door gericht een doelgroep te formuleren en relevante communicatie te bieden via een warme relatie of partners kon er met relatief beperkte middelen een hoge conversie worden behaald. De resultaten konden we realtime via de statistieken uit Spotler monitoren en waar nodig bijsturen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over:

  • Het inzetten van warme werving,
  • Relaties gebruiken voor relevante communicatie,
  • Het betrekken van uw netwerk voor werving en omzetgroei
Ja, vertel me meer