10-04-2017
minuten leestijd

Merken zijn net mensen. Je krijgt geen tweede kans om een eerste indruk te maken. Hoe betekenisvoller het merk, hoe meer mensen voor je kiezen. Met de uitwerking van de Brand Persona krijgt je merk betekenis.

Wie niet kiest, wordt niet gekozen

De Brand Persona vormt het kompas voor een organisatie. Succesvolle organisaties hebben helder in beeld wie ze zijn, waarom ze er zijn, voor wie ze er zijn en wat ze te bieden hebben. Dat klinkt makkelijk, maar dat is het niet. Het vraagt om keuzes. Deze keuzes geven de organisatie richting, kracht,  snelheid en een herkenbaar profiel. Want wie niet kiest, wordt niet gekozen.

In dit korte en pragmatische traject helpen we organisaties bij het toetsen en aanscherpen van hun merk om zo gezamenlijk te komen tot een onderscheidende merkpositionering. Deze merkpositionering vertalen we naar een Brand Persona. Hiermee leggen we de merkpositionering als persoonlijkheid vast. Een persoonlijkheid die past bij de organisatie, aanspreekt bij klanten en onderscheidend is in de markt

Brand Persona, de kern van je merk

Het vastleggen van je merk als een persoonlijkheid in de vorm van een Brand Persona voeren we uit in 3 sessies. In de eerste sessie gaan we op zoek naar de ziel van het merk. Dit resulteert in een ambitie en belofte. In de tweede sessie zoeken we naar
het karakter dat je merk typeert. Tenslotte leveren we in de laatste sessie de Brand Persona op.

De kracht van de Brand Persona zit in de eenvoud. Met de Brand Persona  raak je de kern van je merk. Het vormt je kompas bij het maken van belangrijke beslissingen en het geeft richting aan je organisatie en iedereen die daarbij betrokken is.  Meer weten?

brand-persona-partner-in-contactstrategie-inextenzo