04-05-2017
minuten leestijd

Activeer je klanten

Op 1 januari staat de omzetteller weer op € 0. Organisaties met een grote groep vaste klanten maken zich daarover geen zorgen. Wil je de winst voorspelbaarheid van je organisatie vergroten, zet dan meer in op je vaste klanten. Klantactivatie programma’s bieden meetbare en structurele omzetgroei.

Klantactivatie verhoogt klantwaarde

Wist je dat een klant werven 5 tot 9 keer duurder dan een klant behouden is? En dat het Pareto principe (de  80-20 regel) ook toepasbaar is op je kanten? 20% van de klanten realiseert namelijk 80% van de omzet.  Waarom focussen bedrijven zich dan zoveel op werving in plaats van klantactivatie? Het antwoord is simpel. In de perceptie is een wervingscampagne makkelijker, sneller en beter meetbaar dan een gerichte klantactivatie aanpak. Toch kan geen enkele wervingscampagne zich meten aan een goed klantactivatie programma.

Ja, het klopt dat een goed klantactivatie programma doorgaans meer tijd en investering vergt dan een campagne. Echter is het rendement van dergelijke programma’s op termijn vele malen hoger en structureler.

Klantactivatie programma

Een klantactivatie programma kan op verschillende manieren worden ingericht. Net zo als bij het ontwikkelen van een wervingscampagne starten we met vanuit een klantactivatie concept. Vanuit deze basis maken we de vertaling naar een klantactivatie aanpak c.q. programma met onderliggende businesscase. Inextenzo heeft voor het opzetten van klantactivatie programma’s een unieke aanpak ontwikkeld waarbij het klantactivatie programma ingebed wordt binnen de bestaande customer journeys. Door deze verankering met de journeys vormt het klantactivatie programma geen losstaand programma en geeft het ons inzicht en regie op ieder moment. Op deze wijze geven we invulling aan ons belofte: de klantwaarde verbeteraars.

 

klantactivatie-programma-partner-in-contactstrategie-inextenzo