Gerard Kocks
16-05-2017
minuten leestijd

Hoe zorg je er voor dat de klanten die je aan de voorkant werft niet via de achterdeur weer verdwijnen?  Klantbehoud start bij de eerste kennismaking. Retentie en churnprogramma’s die hier geen rekening mee houden zijn nauwelijks effectief.  Wat moet je dan wel doen om je klanten te behouden?

Loyaliteit krijg je niet cadeau

Als alternatieven voor jouw product c.q. dienst ontbreken, is klantbehoud relatief gemakkelijk. De meeste organisaties hebben echter te maken met (veel) concurrenten. Er valt iets te kiezen en met komst van internet en de individualisatie van de samenleving staat de loyaliteit van onze klanten onder druk. Zeker bij de jongere generaties is het al lang niet meer vanzelfsprekend dat ze voor hun vervolgaankoop weer bij je terugkomen. Wat kun je als organisatie doen om de loyaliteit van je klant te vergroten en ze te weerhouden over te stappen naar de concurrent?

De achterdeur dicht start bij de voordeur

Het opzetten van een effectief retentie- c.q. churnprogramma start bij het eerste contact met een klant. Vanaf de eerste kennismaking is het opbouwen van een klantprofiel met de aanwezige data cruciaal. Met een klantprofiel krijgen we inzicht in de klantbehoefte en inzicht in het gedrag. Klanten die passief dreigen te worden kunnen we zo vroegtijdig herkennen. Deze specifieke groep klanten worden via een retentie- c.q. churnpogramma gericht geactiveerd. Hoe en op welke momenten ze geactiveerd worden, wordt bepaald door hun klantbehoefte. Door gerichte aandacht in combinatie met relevante meerwaarde worden de klanten aangespoord om weer actief te worden. Op deze wijze geven we invulling aan ons belofte: de klantwaarde verbeteraars.

Meer weten?

Wil je meer weten over klantbehoud?

Vraag het de expert

klantbehoud-partner-in-contactstrategie-inextenzo